Vỏ Bời lời

Home / Sản Phẩm / Vỏ Bời lời

Vỏ Bời Lời

Với nhà máy đặt tại Gia lai- vùng trồng và cung câp nguyên liệu vỏ bời lời lớn nhất cả nước. Chúng tôi không chỉ cung cấp bột bời lời mà còn cung cấp vỏ bời lời cho các nhà máy, cơ sở sản xuất  .

Vỏ bời lời
Vỏ bời lời

Vỏ bời lời được tách từ cây bời lời, sau đó đem phơi khô và sẵn sàng cho việc sản xuất bột keo bời lời.

bột-keo-làm-nhang