Quy Trình Sản Xuất Bột Keo Bời Lời

Home / Quy Trình Sản Xuất Bột Keo Bời Lời

Quy Trình Sản Xuất Bột Keo Bời Lời

Quy trình sản xuất bột keo bời lời khá đơn giản. Việc quan trọng trong việc duy trình chất lượng bột keo bời lời là nguyên liệu đầu vào phải đạt được tiêu chuẩn:

  1. 1. Độ ẩm vỏ bời lời từ 10-13%
  2. 2. Bề mặt vỏ có màu nâu sáng, không bị thâm đen trong quá trình phơi vỏ bời lời.
  3. bot-keo-boi-loi
    Bột keo bời lời

Tùy theo nhu cầu của khách hàng về loại bột keo bời lời, vỏ và lá bời lời được trộn theo tỷ lệ nhất định. Sau đó tiến hàng nghiền bột.

Bột keo bời lời sau khi được nghiền, sẽ được sàng qua máy sàng để đạt được độ mịn tiêu chuẩn (80% mesh size). Sau đó, bột được đóng gói vào bao (50kg/bao, 40kg/bao) và vận chuyển để khách hàng.