Cách Thức Mua Hàng

Home / Cách Thức Mua Hàng

Chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp bột keo bời lời tốt nhất và lâu dài với các cơ sở, đại lý bột nhang trên trong và nước.

  1. Hàng mẫu
    Chúng tôi luôn cung cấp hàng mẫu mà quý khách yêu cầu
  2. Ưu đãi về đối với khách hàng, cơ sở đặt hàng theo tháng và ký hợp đồng cung cấp dài hạn.